Privacy – & cookiebeleid

Privacybeleid

Wie is Anke Hendrix?

Anke Hendrix, handel drijvend onder de benaming ‘Anke Hendrix’, met maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Stramproyerweg 70, met ondernemingsnummer BE0729.578.768.

Hierna genoemd: ‘Anke Hendrix’ verklaart het volgende:

Anke Hendrix verwerkt persoonsgegevens in uitvoering van de door de klant toevertrouwde opdracht, alsmede in geval van contactname via het contactformulier en/of het bezoek aan de website (www.ankehendrix.be). Dit als verwerkingsverantwoordelijke, dan wel als verwerker afhankelijk van de concrete omstandigheden.

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je me steeds contacteren via volgend mailadres: info@ankehendrix.be. Anke Hendrix verwerk enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Anke Hendrix verwerk verschillende soorten van persoonsgegevens afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij mij en gebruAnke Hendrixt op deze website.

 

Mijn privacy belofte

Anke Hendrix respecteert uw privacy en uw keuze. Anke Hendrix zorgt ervoor dat privacy en beveiliging aandacht krijgt bij alles wat Anke Hendrix doet.

 1. Anke Hendrix biedt u gegevens nooit aan en verkopen deze ook nooit.
 2. Anke Hendrix streeft ernaar om open en transparant te zijn over de manier waarop Anke Hendrix u gegevens gebruikt.
 3. Anke Hendrix gebruikt uw gegevens niet op een manier waarvan Anke Hendrix u niet op de hoogte heeft gesteld.
 4. Anke Hendrix respecteert uw rechten en probeer altijd zoveel mogelijk aan uw verzoeken tegemoet te komen, in lijn met mijn eigen wettelijke en operationele verantwoordelijkheden.

Om een beter beeld te schetsen van hoe Anke Hendrix met privacy omgaat, geeft Anke Hendrix hieronder aan welke soorten persoonsgegevens we van u kunnen ontvangen, hetzij direct, hetzij via interactie met Anke Hendrix., hoe Anke Hendrix die gegevens kan gebruiken, met wie Anke Hendrix ze kan delen, hoe Anke Hendrix ze beschermt en beveiligd, en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw persoonsgegevens. Uiteraard hoeven niet alle situaties op u van toepassing te zijn. Deze privacyverklaring biedt een overzicht van alle mogelijke situaties waarin interacties tussen ons kunnen plaatsvinden.

Wanneer Anke Hendrix uw persoonsgegevens met haar deelt of wanneer Anke Hendrix persoonsgegevens over u verzamelt, gebruikt ze deze in overeenstemming met deze verklaring. Mocht u vragen hebben of zich zorgen maken over uw persoonsgegevens, neem dan contact op met Anke Hendrix via info@ankehendrix.be

 

 Welke gegevens verzamelt Anke Hendrix?

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Anke Hendrix verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type.

 

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens gebruikt?

Anke Hendrix verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Anke Hendrix verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Hoelang worden deze gegevens bewaart?

Uw persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig bewaart. Anke Hendrix hanteert:

 • Een bewaartermijn van maximum 30 jaar voor wettelijke verplichte gegevens en bewaren andere gegevens zolang deze nodig zijn om de diensten te kunnen uitvoeren.
 • Een bewaartermijn van 7 jaar voor facturatie en administratie.
 • Nota’s en dossiers van cliënten: tot 10 jaar na de laatste afspraak.
 • Aanwezigheidslijsten bij afspraken of groepssessies: tot 10 jaar na de sessie.
 • Gegevens verzameld via de website: tot 6 maand na de ontvangst.

 

Wat zijn jouw rechten als betrokkenen?

Als betrokkenen beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hierna volgende rechten, gelieve mij te contacteren via info@ankehendrix.be.

Je beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Rechts van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Indien u niet tevreden bent over de manier waarop er met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan kan u een klacht in dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de Gegevensbeschermingsautoriteit in België. Voor meer informatie kan u terecht op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

 

Bescherming van persoonsgegevens

Anke Hendrix neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@ankehendrix.be

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw apparaat (computer, tablet of mobiel) worden opgeslagen als u op het internet surft, dus ook op website van Anke Hendrix. Ga voor meer informatie naar de volgende link: http://www.aboutcookies.org.

 

Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van cookies op deze website?

Anke Hendrix

Stramproyerweg 70

3950 Bocholt

BE0729.578.768

info@ankehendrix.be

 

Waarom worden cookies gebruikt?

Dankzij cookies en andere technologieën weten sites of services of uw computer of apparaat de site of service eerder heeft bezocht. Deze technologieën kunnen vervolgens worden gebruikt om producten, services en advertenties te leveren, om ons te helpen inzicht te krijgen in hoe de site of service wordt gebruikt, om je te helpen efficiënt te navigeren tussen pagina’s, om te helpen je voorkeuren te onthouden en om in het algemeen je ervaring met het gebruik van onze services te verbeteren. Cookies kunnen ook helpen ervoor te zorgen dat de marketing die je online ziet relevanter is voor jou en je interesses. 

 

Welke cookies gebruikt Anke Hendrix?

Anke Hendrix gebruikt volgende cookies:

 • Noodzakelijke functionele cookies;
 • Statische cookies;
 • Advertentie cookies;
 • Aanbevelingscookies;
 • Sociale media cookies.

 

Hoe kan ik mijn cookie voorkeuren beheren?

Om cookies te activeren of uit te schakelen kunt u eenvoudig de instellingen van uw browser aanpassen. Maak indien nodig gebruik van de Help-functie van uw browser.Veel cookies worden gebruikt om de gebruiksvriendelijkheid of de functionaliteit van websites/apps te verbeteren; daarom kan het uitschakelen van cookies ertoe leiden dat u bepaalde delen van onze websites/apps niet meer kunt gebruiken.

Praktijkgegevens

Adres

Stramproyerweg 70

3950 Bocholt

 

Anke Hendrix - Therapie Bocholt
2023 © All rights reserved